Data Loss Prevention

De menselijke factor als oorzaak

Geavanceerde Data Loss Prevention heeft twee doelen: voorkomen dat onbevoegden van buiten bij informatie komen en dat mensen van binnen de organisatie informatie naar buiten brengen.

Er zijn verschillende benaderingen om het lekken of verliezen van gegevens geautomatiseerd te voorkomen. Met slimme algoritmen op endpoints en met de juiste firewall-instellingen valt veel te winnen. Maar de menselijke factor wordt daarmee onvoldoende afgedekt: wat delen mensen al dan niet moedwillig via e-mail, web en social media? Om doelgerichte aanvallen op individuen en functionarissen (CEO Fraude) te voorkomen en om gevoelige dan wel waardevolle informatie te beschermen, is een integrale aanpak nodig.

Persistent Threats combineren aanvallen via het web, e-mail en social media om de zwakste schakel te vinden. Dit betekent dat deze dreigingen langs meerdere kanalen moeten worden bestreden. Met geavanceerde tools, goede business rules en slimme mensen, op basis van actuele informatie over het dreigingsbeeld. En soms met rigoureuze maatregelen: waarom zouden uw mensen eigenlijk vanuit de bedrijfssystemen toegang moeten hebben tot hun privé webmail en hun social media accounts met alle risico’s van dien? Dat kan toch beter via hun smartphone!

Dynamische informatie en correlatie zijn cruciaal. Informatie over verdachte IP-adressen, malafide e-mailadressen, afwijkend gedrag en attachments moeten met elkaar in verband gebracht worden om gerichte aanvallen te identificeren en te pareren. Voordat ze het aanvalsdoel bereiken. Kahuna biedt Data Loss Prevention die blended attacks via e-mail, web en social media voorkomt en bestrijdt.

De meerwaarde van Kahuna: Dynamische Data Loss Prevention op basis van het dreigingsbeeld

Hier kunt u op rekenen

  • Bescherming tegen spam, phishing & ransomware attacks via e-mail, web en social media
  • Opzetten en afdwingen van beleid voor het delen van informatie
  • Compliance
  • 24/7 preventief beheer en snelle actie bij aanvallen vanuit de Kahuna SOC’s, onze ISO 27001 gecertificeerde digitale Meld- en Regelkamers in Amersfoort en Valencia

TECHNOLOGY PARTNERS

Zijn uw data veilig? Vraag een intake aan!


Schrijf mij in voor de nieuwsbrief