Data security

Data Security is een business issue

Veel IT Managers verkeren in de veronderstelling dat data security vooral een kwestie is van data achter slot en grendel houden. Van het datacenter, van de server en van de applicatie. Dit uitgangspunt is goed, maar onvoldoende.

Waarom onvoldoende? Dat heeft met het karakter van data te maken. Data zijn niet statisch. Ze zijn vaak onderweg, dat wil zeggen in beweging tussen applicaties, tussen systemen een tussen applicaties en gebruikers. Data zijn bovendien niet enkelvoudig. Er worden back-ups gemaakt en ze bevinden zich op meer locaties, met name bij e-mail. Gevoelige bestanden zitten in de inbox van alle geadresseerden, in de sent box van de afzender, op de server. En tenslotte: het belang van data is contextgevoelig. Informatie die geheim moet blijven voor de een, heeft de ander juist nodig om te kunnen werken. En informatie over de cruciale transactie van vandaag heeft volgende week zijn betekenis alweer verloren.

Dit brengt met zich mee dat de meest effectieve beveiligingsaanpak rekening houdt met de context van het gebruik (gebruiker, rechten, plaats, tijdstip, device), met de levenscyclus van de data (hot news, oud nieuws) en met de wet- en regelgeving, bovenop de gebruikelijke ‘kluis’ benadering. Door Data Security op te pakken vanuit de bedrijfsstrategie en de bedrijfsprocessen, en rekening houdend met menselijk gedrag en omgevingsfactoren zoals wet- en regelgeving, realiseer je een data security architectuur die op langere termijn duurzaam is en die toch ruimte laat voor veranderende omstandigheden. Dat vraagt om een security serviceprovider die kennis van uw business en uw bedrijfsprocessen combineert met diepgaande kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van specifieke technologieën en platforms.

Kahuna levert tal van services voor het ontwikkelen en borgen van een duurzame data security strategie en voor de uitvoering op alle niveaus

  • Klankborden
  • Risico- en impact-analyses
  • Overall Security Management
  • Managed Services
  • Audits & Assessments
  • Aansluiting op Meld- en Regelkamer

Wilt u meer weten over Data Security? Onze accountmanagers helpen u graag verder!


Schrijf mij in voor de nieuwsbrief