Compliance

Laat de technologie voor u werken

Uw organisatie moet aan steeds meer eisen van steeds meer partijen voldoen. De wetgever, toezichthouders, brancheorganisaties, klanten en het eigen management willen zien dat uw organisatie in control is op het gebied van informatiebeveiliging.

Gelukkig is er goede technologie beschikbaar om het compliance vraagstuk efficiënt en effectief op te lossen, ongeacht de richtlijnen waaraan uw organisatie moet voldoen. Dat zijn er nogal wat, afhankelijk van de sector en de business. Denk aan ISO27001, PCI-DDS, GDPR of BIG/BIR/BIWA.

Die technologie doet veel meer dan alleen de informatie verzamelen waarmee u kunt aantonen in control te zijn. Doorlopende monitoring van uw IT brengt aan het licht waar u kwetsbaar bent en welke maatregelen u moet nemen om uw cybersecurity op een hoger peil te brengen en te houden. Los van compliance gaat dit veel verder dan een jaarlijkse audit. Vergeet niet: compliance is geen hoofddoel maar het slotstuk van een doorlopend proces om de kwaliteit en veiligheid van uw IT te verhogen.

Kahuna is in de Benelux de meest ervaren leverancier van SIEM-monitoring voor security en compliance. We brengen de business requirements en de maturity van uw organisatie in kaart en stemmen daar de keuze van de tools op af. Op basis van Best Practices zorgen we voor de optimale, meest efficiënte oplossing van uw compliance-vraagstuk.

SIEM is het enig juiste antwoord op security compliance-vraagstukken

Kahuna heeft veeljarige kennis van, en ervaring met de SIEM-platforms die afhankelijk van het compliance vraagstuk worden ingezet.

Hier kunt u op rekenen

  • Efficiency in compliance
  • Compliance én security
  • Doorlopende monitoring
  • Duidelijke en bruikbare rapportages
  • Het kenniscentrum in de Benelux op het gebied van Security Compliance
  • De beste tools in handen van de beste mensen

U wilt duurzaam compliant zijn? Neem contact op om u te laten ontzorgen!


Schrijf mij in voor de nieuwsbrief