Awareness

Goede security begint met awareness!

De menselijke factor is een van de grootste oorzaken voor inbraken op systemen en het lekken van data. Meestal zijn de medewerkers zich van geen kwaad bewust of onderschatten ze de risico’s’ van hun gedrag. Bovendien zijn ze eigenwijs en gemakzuchtig. ‘Het zal zo’n vaart niet lopen’, ‘Hier valt toch niets te halen’, u kent de argumenten wel.

En als je hen wijst op de risico’s’ die hun gedrag met zich mee brengt, dan handelen ze daar niet naar. Of ze doen het een tijdje goed maar vervallen al snel weer in oude gewoonten.

Er gaapt een kloof tussen weten en doen. Hoe dicht je die? Het goede nieuws is dat dit vraagstuk niet is voorbehouden aan informatiebeveiliging. Het speelt overal waar mensen samenwerken en moeten handelen conform het bedrijfsbeleid.

Er zijn dan ook goede aanpakken, hulpmiddelen en tools beschikbaar waarmee security awareness wordt versterkt, afgedwongen en geborgd. Simulaties, serious gaming, (online) trainingen… ze dragen bij aan het succes van een duurzame bewustwording van uw mensen. Omdat elke organisatie in business, risicoprofiel en samenstelling van het medewerkersbestand anders is, is een aanpak op maat noodzakelijk. Dat vraagt om ondersteuning van ervaren specialisten.

Kahuna heeft een bewezen effectieve aanpak voor het duurzaam creëren van security awareness.

  • Begeleiding ISO27001 certificering
  • Compliance Services
  • Audits & Assessments

Wilt u meer weten over Awareness? Onze accountmanagers helpen u graag verder!


Schrijf mij in voor de nieuwsbrief