google
translation

Dutch English

markten

managing security small

Organisaties met hoge compliancy eisen

De regelgeving op het gebied van compliancy is zeer divers. In sommige gevallen wordt heel concreet omschreven aan welke eisen u moet voldoen, in andere gevallen is het veel abstracter. De invulling ervan laat in dat geval veel meer ruimte tot eigen interpretatie waardoor het moeilijker wordt om compliant te zijn. Bovendien is self-assessment tegenwoordig niet meer voldoende: in plaats van de melding dat u aan bepaalde regelgeving voldoet, moet u dit daadwerkelijk kunnen aantonen.

De toenemende regeldruk, de verzwaring van de aantoonplicht en de verdergaande aansprakelijkheden hebben ertoe geleid dat voor een organisatie erg kostbaar en arbeidsintensief is om aan alle compliancyregelgeving te voldoen.

Een goede monitoring tool is daarbij onmisbaar. Onze Security Information & Event Management (SIEM) tool geeft u realtime inzicht in alle gebeurtenissen in uw netwerkinfrastructuur en biedt u tegelijkertijd informatie over de actuele status van uw Informatiebeveiliging. Is de lengte van de wachtwoorden die gebruikt worden bijvoorbeeld wel lang genoeg? Zijn de servers wel op de juiste manier geconfigureerd? Etc. Het geheel aan informatie die vanuit de SIEM tool op dashboards geprojecteerd wordt en in rapportages kan worden verwerkt geeft overzichtelijk weer hoe compliant u bent met de voor uw organisatie geldende wet- en regelgeving.

In de loop der jaren hebben onze specialisten veel ervaring opgebouwd met Policy Compliance. Op basis daarvan hebben wij een Bibliotheek met Use Cases opgebouwd. Veelvoorkomende situaties bij andere organisaties die u kunnen helpen bij het bepalen van de juiste compliancy behoeften.

Kahuna - Henry Dunantstraat 36a - 3822 XE - Amersfoort - tel. +31 (0) 33 4500370 Mail 25px   LinkedIn 25px   Twitter 25px
the siem alliance founder member          nederland ict logo

kwf-logo