google
translation

Dutch English

oplossingen

managing security small

SIEM

Het Security Information & Event Management (SIEM) platform van Kahuna is het antwoord op de steeds grotere behoefte aan een ’stuur- en controlemiddel’ voor het real-time managen van security en compliancy: het Security & Compliancy dashboard.

Door real-time informatie te verzamelen uit logfiles van netwerkcomponenten, securitycomponenten, servers, laptops, desktops, applicaties, databases, etc., en deze vervolgens te correleren en analyseren, krijgt u een overzichtelijk beeld van de actuele status van uw Informatiebeveiliging. Ook worden hiermee mogelijke afwijkingen ten opzichte van het securitybeleid of externe wet- en regelgeving op heldere wijze weergegeven.

Waarin is het SIEM platform van Kahuna onderscheidend

Veel organisaties maken reeds gebruik van loginformatie om hun systemen te monitoren, zij het op een beperkte manier: periodiek, steekproefsgewijs, vaak met behulp van excellsheets en meestal zonder dat er echt analyses op gedaan worden. Ogenschijnlijk lijkt dit een afdoende oplossing, maar dit wordt al snel erg kostbaar ingeval er dagen gespit moet worden in logfiles naar de oorzaak van een incident of wanneer een auditor onnodig veel dure tijd moet besteden aan het controleren van processen en procedures. Bovendien verandert de omgeving voortdurend en moeten er tegenwoordig zoveel maatregelen genomen worden, dat het ondoenlijk is om inzichtelijk te krijgen wat wel en wat niet werkt, zonder een goede monitoringtool.

Het SIEM platform van Kahuna maakt gebruik van de zeer krachtige technologie van HP ArcSight. Deze technologie differentieert zich onder andere doordat alle loginformatie eerst genormaliseerd wordt, alvorens verder gecorreleerd en geanalyseerd te worden. Verder is het dankzij deze technologie mogelijk om heel gericht te werk te gaan en uitsluitend relevante informatie uit de verschillende systemen te filteren. Ook andere functies zoals patroondetectie en visualisatie dragen bij aan de volwassenheid van dit systeem.

Daarbovenop komt de expertise van de Kahuna security professionals. Met hun diepgaande kennis en ervaring zijn zij in staat specifieke, op maat gemaakte, correlaties te programmeren en deze vervolgens ook in rapportages te visualiseren. Een groot aantal gerenommeerde organisaties maakt reeds gebruik van de SIEM oplossing van Kahuna. Daaruit voortvloeiend beschikken wij over een zeer uitgebreide database van Use Cases: situaties waar wij reeds een op maat gemaakte oplossing voor hebben gebouwd. Deze kunnen wellicht ter inspiratie dienen voor uw eigen specifieke situatie. Wij stellen ze dan ook graag aan u ter beschikking.

Kahuna is de enige partij in Nederland die hiertoe in staat is. Dat de markt dit ook zo ervaart blijkt wel uit het feit dat Kahuna in 2011 beloond is met de Banking & Finance Honourable Award. Ook is Kahuna hét HP ArcSight Trainingcenter in de BeNeLux.

Gerelateerd artikel:
SIEM is dashboard voor real-time managen van security en compliancy - Infosecurity Magazine juni 2013

Kahuna - Henry Dunantstraat 36a - 3822 XE - Amersfoort - tel. +31 (0) 33 4500370 Mail 25px   LinkedIn 25px   Twitter 25px
the siem alliance founder member          nederland ict logo

kwf-logo